நிக்கியின் தோட்டத்தை கெய்ரன் லீ பாராட்டுகிறார் 07:311080p60fps

308
308
00
கேரியன் அவளைப் பார்க்க வந்தபோது நிக்கி டெலானோ அவள் தோட்டத்தை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் தரையில் ஏதேதோ பூக்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள், கீரனால் அவன் பார்க்கும் காட்சியை ரசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை. ஒரு கட்டத்தில், அவர்கள் புதரைச் சுற்றி அடிப்பதை நிறுத்தினர், மேலும் அவர்களது சிறு பேச்சு தரையில் கடினமானதாக மாறியது, இதன் விளைவாக நிக்கி டெலானோ தனது பாரிய சுமையால் அவள் முகத்தை மூடிக்கொண்டார்.

தொடர்புடைய வயது வந்தோர் வீடியோ