மாற்றாந்தாய் குளியலறையைத் தடுப்பதற்காக ஒரு பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறார் 05:201080p60fps

4126
4126
77
ப்ளாண்ட் மெலிந்த வளர்ப்பு சகோதரி கேடென்ஸ், குளியலறையை தானே அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறாள், அவளது மாற்றாந்தாய் தன் காரணமாக வேலைக்குச் செல்லத் தாமதமானால், அவள் ஒன்றும் பொருட்படுத்த மாட்டாள். அந்த நாய்க்குட்டி! இந்த பச்சை குத்திய தோழி அவளுக்கு நல்ல நடத்தைக்கான பாடம் கற்பிப்பான்.

தொடர்புடைய வயது வந்தோர் வீடியோ